0 4323 2700

รักษาการอธิการบดี มข. อวยพรปีใหม่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

รักษาการอธิการบดี มข. อวยพรปีใหม่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(วันที่ 21 มค.2563) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ มอบแด่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติทุกปีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่   

 

โดย รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ        

Read 317 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา