0 4323 2700

Wednesday, 11 December 2019 15:12

ยาดาร์บิการ์แทน (dabigatran) เปลี่ยนสีแคปซูล

Written by
Rate this item
(0 votes)

ยาดาร์บิการ์แทน (dabigatran) มีชื่อการค้า Pradaxa เป็นยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 

โดยยานี้มีการใช้ในผู้ป่วย กลุ่มที่มีภาวะหัวใจเต้นสั่นพริ้ว หรือผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้เปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังภาพ 

   

Read 1332 times Last modified on Wednesday, 11 December 2019 15:13

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา