0 4323 2700

“CPR คุณก็ทำได้”ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีมวิทยากรฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ให้กับคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต การศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

     (วันที่ 14 กค 2566) ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีมวิทยากรฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ให้กับคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต การศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ในโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นอีกหนึ่งความรู้ให้กับบุคลากรให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อสถานการณ์
     โดยทีมวิทยากร ได้นำหลักสูตรช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR ตั้งแต่ขั้นตอนการโทรศัพท์แจ้งเหตุที่สายด่วน 1669 อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทีมกู้ชีพมาถึงและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ได้อย่างทันท่วงที และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการช่วยผู้ประสบเหตุที่มีอาการอาหารติดทางเดินหายใจในเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อช่วยเหลืออย่างถูกวิธีลดการสูญเสียร้ายแรงได้
     ต้องขอบพระคุณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ที่เล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” โดยให้ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ

Read 405 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา