0 4323 2700

QSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

“ให้เราดูแลหัวใจคุณ” QSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

     (วันที่ 7 กค.2566) ทีมแพทย์ พยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วย
ทั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการตรวจคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ เช่นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )พร้อมนำรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจเอ๊กซเรย์เพื่ออำนวยความสะดวก และมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย
นอกจากนี้ CPR TEAM ได้นำวิทยากรมาฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ให้เราได้ดูแลหัวใจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้....

Read 316 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา