0 4323 2700

การปรับเพิ่มอัตราคาบริการการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย แบบบูรณาการ

     QSHC ร่วมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ :CPR ในการเปิดตัวหุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะ ที่ NBT
(วันที่ 26 มิย.2566) ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมรายการ “มองอีสาน ผ่าน NBT”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ผศ.สายยัญ สายยศ อ.ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. และดร.อำนาจ เกิดอนันต์ กรรมการ บ.เอเอ็ม หุ่นซีพีอาร์ จำกัด ในประเด็น "การเปิดตัวหุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้าน Health AI โดยใช้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบภายในประเทศ บรรจุซอฟต์แวร์ให้สามารถสอนการทำ CPR ได้อัตโนมัติ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพที่ใดก็ได้
     โดยรองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า การสอนให้ประชาชนสามารถทำ CPR ได้ ถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่จะสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยขึ้นในทุกสถานที่ แต่เนื่องจากการเรียนการสอน CPR ต้องทำโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีการฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้การเรียนการสอน CPR ยังไม่เพียงพอสำหรับประชาชนไทย การมีนวัตกรรมหุ่น CPR อัจฉริยะในการช่วยฝึกฝนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ จะทำให้เกิดการเรียนการฝึกฝนในการทำ CPR เกิดการแพร่หลาย ก่อให้เกิดสังคมที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
จากนั้นทีมผู้พัฒนาหุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะ ได้มอบหุ่นต้นแบบให้กับทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฝึกสอนการทำ CPR ให้กับประชาชนและผู้สนใจต่อไป..

Read 1376 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา