0 4323 2700

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นทุกปีเพื่อนำเงินร่วมสบทบและสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ

     (วันที่ 21 พย 2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจากธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยนายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย และครบรอบ 54 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นทุกปีเพื่อนำเงินร่วมสบทบและสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยในปีนี้ได้สนับสนุนโรงพยาบาลถึง 6 แห่ง ในภาคตะวันออกฉียงเหนือ และมีถึง 4 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯและที่ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

Read 525 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา