0 4323 2700

คลอเลสเตอรอล Featured

HDL และ LDL คือ คลอเลสเตอรอล ประเภทหนึ่ง เป็นไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในเลือดของเรา

คอลเลสเตอรอล คืออะไร

     คออเลสตอรอล คือ ไขมันชนิดหนึงที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้และบางส่วนมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป โดยคอลเลสเตอรอล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

High-Density Lipoproteins (HDL)

     ในร่างกายมนุษย์เราประกอบไปด้วยไขมันมากมายหลายชนิด ซึ่งมีทั้งชนิดที่ดีเป็นบวกต่อร่างกาย และชนิดที่ไม่ดีเป็นลบต่อร่างกาย ปะปนกันไป ซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดดีที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เรา จะถูกเรียกว่า High Density Lipoprotein หรือเรียกสั้นๆว่า HDL เป็นคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นไขมันชนิดดี ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตับ ช่วยทำหน้าที่ในการขจัดคอเลสเตอรอล หรือไขมันชนิดไม่ดีที่เกาะอยู่ตามหลอดเลือด
     คอเลสเตอรอลไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เอง แต่ต้องใช้ตัวชักนำอย่างไลโปโปรตีน ในการพาเข้าไป ซึ่งไลโปโปรตีนก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด โดยจะแบ่งได้ตามความหนาแน่นของ อัตราส่วนไขมันต่อโปรตีน เมื่อ คอเลสเตอรอลมาจับคู่กับ ไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูง High Density Lipoprotein ( HDL ) คือ คอเลสเตอรอลชนิดดี จะทำให้เกิดเป็นไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายที่เรียกว่า High-Density Lipoprotein Cholesterol ( HDL-C ) นั่นเอง
     

Low-Density Lipoproteins (LDL)

     คอเลสเตอรอล LDL คือ ไขมันที่ไม่ดี เพิ่มโอกาสการเกิดการสะสมของไขมันบนผนังหลอดเลือด โดยหน้าที่หลักของ LDL คือการการลำเลียงคอเลสเตอรอลไปยังเนื้อเยื่อและหลอดเลือดแดง หากมีมากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดแดงตีบและแข็ง เสี่ยงเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจ 

Read 29801 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา