0 4323 2700

เสวนา ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง ครั้งที่ 1

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงสาเหตุ การป้องกันและกระบวนการดูแลรักษา

     (วันที่ 23 กย 2565) เวทีเสวนาเรื่องภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง( pulmonary hypertension) จัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงสาเหตุ การป้องกันและกระบวนการดูแลรักษา เนื่องจากภาวะนี้เป็นความผิดปกติเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจรักษาและติดตามอาการไปตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะนี้หากอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วย
     เวทีเสวนาครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มารู้จัก มาเข้าใจผู้ป่วยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาตัวเองจากโรคนี้ รวมถึงการวินิจฉัยพร้อมไขข้อข้องใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจบริบทของการเจ็บป่วย ส่วนผู้ดูแลสามารถนำไปปรับปรุงแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Read 401 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา