0 4323 2700

EP.6 โรคลิ้นหัวใจเออออร์ติกตีบ เสี่ยงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

โรคลิ้นหัวใจเออออร์ติกตีบ เสี่ยงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

     Heart story EP นี้ จะพูดถึงโรคหัวใจเอออติกตีบซึ่งจะมีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของโรค สาเหตุและอาการ ขั้นตอนการรักษา และวิธีลดปัจจัยเสี่ยง จากโรคลิ้นหัวใจเออออร์ติกตีบ โดยผู้ที่มาให้ความรู้ก็คือ อ.นพ.ดนณ แก้วเกษ อายุรแพทย์หัวใจและหลอด

Read 148 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา