0 4323 2700

EP.2 การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดหัวใจ

ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยที่ใช้ยาโรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงรักษาโควิด 19

วันนี้เราจะพามารู้จักการผ่าตัดหัวใจกัน รวมไปถึงการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดกันครับ โดยที่วันนี้ เราได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชลัช มิตรประชาปราณี ศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ครับ

Read 69 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา