0 4323 2700

EP.1 ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยที่ใช้ยาโรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงรักษาโควิด 19

ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยที่ใช้ยาโรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงรักษาโควิด 19

     คำแนะนำของเภสัชกรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้ป่วยที่ใช้ยาโรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงรักษาโควิด 19

 ศสก..

Read 32 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา