0 4323 2700

31 พฤษภาคม วันงดสูบบหรี่โลก Featured

รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยคณะกรรมการโครงการ วันงดสูบ บุหรี่โลก ตระหนักถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้มีการ งด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของทั้งบุคลากร ผู้รับบริการ รวมถึงญาติของผู้รับบริการ 
     นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยปี 2565 นี้ องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” การจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม Heart Talk เรื่อง “รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรค สูบบุหรี่” โดย นพ.บูรพา ปุสะธรรม และอดีตผู้ป่วยที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ พร้อมการจัดบูธให้ความรู้ และมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดคำขวัญ โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก โดยบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อีกด้วย

Read 96 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา