Gift for Family Day

Gift for Family Day

Gift for Family Day

มอบของขวัญให้กับคนที่คุณรักด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ วันครอบครัว

สิ้นสุด .....

4,390

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Gift for Family day 

    มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 4,390 บาท.

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจไขมันในเลือด (LDL,Chol)
 • ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! 220 บาท อายุต่ำกว่า 35 ปี
 • เบิกได้! 540 บาท อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Last modified on Wednesday, 07 July 2021 17:23

Go to top