รวมลิงค์คู่มือและรายงาน

เอกสารคู่มือ ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล

การติดตั้งโปรแกรม

เอกสารคู่มือ ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล

  • คู่มือแก้ไขปัญหา HO
  • People Soft
  • E-Claim
  • Acus

การติดตั้งโปรแกรม

  • คู่มือการจอง Zoom Meeting
  • เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว Accu-Check
  • คู่มือการติดตั้งระบบต่าง ๆ ใน QSHC