ข้อมูลยาน่ารู้

เภสัชกร...ขอบอกเภสัชกร...ขอบอก
 " ทำไมต้องกินยา ทำไมต้องเอายามาโรงพยาบาล ทำไม..ทำไม..ทำไม.. มาไขข้อสงสัยกันเลยค่ะ "
ดูเพิ่มเติม >>
ยาวาร์ฟารินยาวาร์ฟาริน
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาวาร์ฟาริน คำแนะนำผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม >>
ยาลดไขมันในเลือด Atorvastatinยาลดไขมันในเลือด Atorvastatin
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาลดไขมันในเลือด Atorvastatin ข้อห้ามใช้ยา วิธีใช้ยาและการเก็บรักษายา
ดูเพิ่มเติม >>
ยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxabanยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxaban
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxaban
ดูเพิ่มเติม >>
ยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxabanยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxaban
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxaban
ดูเพิ่มเติม >>
ยาป้องกันลิ่มเลือด Dabigatranยาป้องกันลิ่มเลือด Dabigatran
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Dabigatran
ดูเพิ่มเติม >>
ยาป้องกันลิ่มเลือด Apixabanยาป้องกันลิ่มเลือด Apixaban
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Apixaban
ดูเพิ่มเติม >>