ผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

สอบถามข้อมูล โทร. 0 4323 2700

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

     แผนกศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บริการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด มีความพร้อมในด้านการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถเปิดให้บริการห้องผ่าตัดจำนวน 4 ห้อง และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชนิดของการให้คือ การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด เช่น การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การเปลี่ยนและซ่อมแซม ลิ้นหัวใจและการผ่าตัดอื่น ๆ ทางด้านหัวใจและหลอดเลือด