หัตถการหัวใจและหลอดเลือด

สอบถามข้อมูล โทร. 0 4323 2700

การทำหัตถการหัวใจและหลอดเลือด

     แผนกอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บริการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด เปิดให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 4 ห้อง พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจพิเศษทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้การวินิจฉัยด้วยวิธีการทำหัตถการ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และใส่ขดลวดค้ำยัน การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจด้วยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency รวมทั้งการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรและเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ