บริการผู้ป่วยนอก

สอบถามข้อมูล โทร. 0 4323 2700

การให้บริการผู้ป่วยนอก

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มารับการตรวจรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยที่มารับการรักษาต่อเนื่อง และคลินิกพิเศษทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยมาตรฐานการบริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย