บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

สอบถามข้อมูล โทร. 0 4323 2700

ห้องฉุกเฉินโรคหัวใจและหลอดเลือด

     ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือด ทุกช่วงอายุ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่มารับบริการด้วยตัวเองและการส่งต่อจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย