ห้องตรวจฉุกเฉินโรคหัวใจ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือด ทุกช่วงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่มารับบริการด้วยตัวเอง และการส่งต่อจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมาตรฐานการบริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย.

 
Go to top