ข้อมูลห้องพักผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จุดนัดนอนโรงพยาบาล (Admission Center) โทร. 0 4323 2700 ต่อ 68121, 68128 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดค่าบริการห้องพัก

ห้อง Single

ห้อง Single

ค่าห้องพักและอาหาร1,200 บาท
ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่มตามสิทธิ
  - สิทธิบัตรทอง  800 บาท
  - สิทธิประกันสังคม  800 บาท
  - สิทธิจ่ายตรง/เบิกได้ 200 บาท
  - หน่วยงานอิสระ/รัฐวิสาหกิจตามสิทธิ
สิ่งอำนวยความสะดวก เตียงผู้ป่วย ทีวี ตู้เย็น
   ห้องน้ำภายใน+น้ำอุ่น
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนข้างเตียงผู้ป่วยสำหรับญาติ

ห้อง Super

ห้อง Super

ค่าห้องพักและอาหาร1,400 บาท
ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่มตามสิทธิ
  - สิทธิบัตรทอง1,000 บาท
  - สิทธิประกันสังคม1,000 บาท
  - สิทธิจ่ายตรง/เบิกได้  400 บาท
  - หน่วยงานอิสระ/รัฐวิสาหกิจ   ตามสิทธิ
สิ่งอำนวยความสะดวก เตียงผู้ป่วย ทีวี ตู้เย็น
   ห้องน้ำภายใน+น้ำอุ่น
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนข้างเตียงผู้ป่วยสำหรับญาติ

ห้อง VIP

ห้อง VIP

ค่าห้องพักและอาหาร2,700 บาท
ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่มตามสิทธิ
  - สิทธิบัตรทอง2,300 บาท
  - สิทธิประกันสังคม2,300 บาท
  - สิทธิจ่ายตรง / เบิกได้1,700 บาท
  - หน่วยงานอิสระ/รัฐวิสาหกิจ  ตามสิทธิ
สิ่งอำนวยความสะดวก เตียงผู้ป่วย,ทีวี,ตู้เย็นไมโครเวฟ,โซฟา
สำหรับญาติ, สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนเล็กสำหรับญาติ

ห้อง Executive Suite

ห้อง Executive Suite

ค่าห้องพักและอาหาร3,400 บาท
ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่มตามสิทธิ
  - สิทธิบัตรทอง3,000 บาท
  - สิทธิประกันสังคม3,000 บาท
  - สิทธิจ่ายตรง / เบิกได้2,400 บาท
  - หน่วยงานอิสระ/รัฐวิสาหกิจ  ตามสิทธิ
สิ่งอำนวยความสะดวก เตียงผู้ป่วย,ทีวี,ตู้เย็นไมโครเวฟ
, โซฟาสำหรับญาติ, สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนสำหรับญาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. (Family mart) ด้านล่างอาคารฝั่งถนนมิตรภาพ
  • ตู้ ATM บริเวณ ชั้น 1
  • ศูนย์อาหาร ด้านล่างอาคาร

ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ

     ผู้มารับบริการ สามารถจอดรถได้ที่ ลานจอดรถหนองแวง ฝั่งทิศตะวันตกของอาคาร(ตามภาพประกอบ) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีบริการรถรับส่งจาก ลานจอดหนองแวง - ศูนย์หัวใจสริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตามช่วงเวลาที่ให้บริการ

KKU Smart Transit : KST

     ผู้มารับบริการ สามารถใช้บริการรถบัสไฟฟ้าขนส่งมวลชนฟรี  โดยขึ้นและลงตามจุดจอดหรือป้ายรถเมล์ แผนที่เส้นทางเดินรถและจุดจอด KKU Smart Transit (KST) 
 โดยบริการทุกวันในช่วงเวลา 07.00-21.00 น. โดยผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลเส้นทางและจุดจอดรถจากแผนที่
     1) มีสายการเดินรถ 4 สาย ให้บริการระหว่าง 07.00-21.00 น. ดังนี้
          สายสีแดง ระยะทาง 12 กม. วันทำการมีรถในสาย 6 คัน วันหยุด 3 คัน
          สายสีเหลือง ระยะทาง 15 กม. วันทำการมีรถในสาย 6 คัน วันหยุด 3 คัน 
          สายสีน้ำเงิน ระยะทาง 13 กม. วันทำการมีรถในสาย 6 คัน วันหยุด 3 คัน
          สายสีเขียว ระยะทาง 12 กม. วันทำการมีรถในสาย 6 คัน วันหยุด 3 คัน
    2) กำหนดตารางเวลาเดินรถเบื้องต้นเพื่อความสะดวกในการวางแผนการเดินทางของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าถึงตารางเวลาเดินรถได้ด้วยการสแกน QR Code ในโพสนี้ หรือกดลิงก์ https://kku.world/kstev พิมพ์ชื่อจุดจอดที่ต้องการค้นหา จะมีข้อมูลตารางเวลาที่รถมาถึงจุดจอดที่ค้นหาทั้งในวันทำการ และวันหยุด ทั้งนี้คณะทำงานได้นำสติกเกอร์ QR Code นี้ติดไว้ที่ศาลาพักผู้โดยสาร หรือจุดจอดทุกจุดที่สามารถติดสติกเกอร์ได้อีกด้วย

แผนที่จุดจอดรถบัสไฟฟ้าขนส่งมวลชน KST

     การเดินทางจากลานจอดรถหนองแวง >> ขึ้นรถสายสีเหลือง จากจุดจอดหรือป้ายรถเมล์ Y13  บริเวณลานจอดรถหนองแวง Y14 บริเวณหน้าคณะทันตะแพทย์ และลงบริเวณจุดจอดวงเวียนศูนย์หัวใจ Y15 
     การเดินทางจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ไปยังลานจอดรถหนองแวง >> ขึ้นรถเมล์ สายสีแดง ที่จุดจอด R18 และลงรถบริเวณจุดจอดคณะทันตะแพทย์ R20