โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ถือเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่พบได้บ่อย โดยมากพบได้ถึงร้อยละ 80 ของปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างยิ่ง

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโต.

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์
 

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

Pediatric Heart Disease Patients

คู่มือสำหรับผู้ป่วย

Pediatric Heart Disease Patients

 
 
Go to top