คำชี้แจ้งการรับบริการ

     เรียนผู้มารับบริการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่นี้ ทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้กำหนดมาตราการควบคุมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้นดังนั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เปิดให้ผู้มารับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อมารับยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ Drive Thru เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 นี้ ซึ่งขั้นตอนการให้บริการเป็นดังนี้

  • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,อปท.,ชำระเงินเอง
  • ต้องลงทะเบียนก่อนมารับยาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
  • หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถรับยาที่จุดรับส่งผู้ป่วย อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
  • กรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin : วาร์ฟาริน) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
  • บริการนี้ท่านสามารถรับยาได้ใน วัน-เวลา ราชการเท่านั้น 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ใชับริการสามารถ ลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับยาโดยไม่พบแพทย์ ที่นี่