อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 4 ห้อง พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจพิเศษทางการแพทย์ที่ทันสมัยสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง การวินิจฉัยด้วยวิธีการทำหัตถการ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน ใส่ขดลวดค้ำยัน รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหัวด้วยวิธี Electrophysio Study & Radio Faequency.

 

แพทย์ผู้เชียวชาญ อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.ดนณ แก้วเกต

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.วิชัย เส้นทอง

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร

อายุรแพทย์ดรคหัวใจ

พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
 
 
Go to top