ติดต่อเรา

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

123 ถนนมิตรภาพ หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4323 2700
โทรสาร :  0 4336 2211
หน่วยสารบรรณ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเดินทาง

รถยนส่วนบุคคล: ขอเส้นทาง Google Maps
lสถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส.3 : รถสองแถวสาย 4 สีเขียว - รพ.ศรีนครินทร์
สนามบินขอนแก่น: ขอนแก่นซิตี้บัส สาย 24
รถแท๊กซี่

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน /สายตรง 

หน่วยงานภายในสายตรง
ห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์หัวใจ              68155
ห้องตรวจอายุรศาสตร์ 268131, 68133
ห้องตรวจอายุรศาสตร์ 3-868129
ห้องตรวจศัลยศาสตร์ 1068125, 68123
Premium Clinic68117063 474 7459
จุดประสานงานนัดนอนโรงพยาบาล68128
ห้องฉุกเฉิน68112
หน่วยประสานงานส่งต่อผู้ป่วย EMS68134082 302 3512
หอผู้ป่วยสังเกตอาการ68108
ห้องตรวจสวนหัวใจ68230
ห้องตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด68243
ห้องเจาะเลือด68151
ห้องรังสีวินิจฉัย68264
ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ชั้น 168160
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก68141
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน68146
ห้องผ่าตัด 68430
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยศาสตร์ ชั้น 468404,68405
หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 568504, 68505, 68506
หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรศาสตร์ ชั้น 668603, 69604
หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 568512
หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ชั้น 668611
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ชั้น 768723
หอผู้ป่วยพิเศษ 8B ชั้น 868843
หอผู้ป่วยพิเศษ 9A ชั้น 968902, 68903
หอผู้ป่วยพิเศษ 9B68964
หอผู้ป่วย SEMI-SICU68907, 68940
หน่วยงานภายในสายตรง
หน่วยประชาสัมพันธ์              0, 681450 4323 2700  อัตโนมัติ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล092 254 3999
บริการข้อมูลทั่วไป สอบถามตารางนัดแพทย์0 4323 2700
จันทร์-ศุกร์ 8:30-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8:30-16:30 น.
หน่วยงานภายในสายตรง
สำนักงานพัฒนาคุณภาพ              68209
หน่วยบริหารความเสี่ยง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อง68212
หน่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล68211
งานบริหารและธุรการ68302
งานการเงินและบัญชี เงินรายได้681230 4320 2176
งานบริหารพัสดุ68311-140 4336 2211 โทรสาร.
งานเวชระเบียนและสถิติ68142, 68144