การให้บริการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

Jun 03

การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

Read 17 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 13:31