การให้บริการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

Jun 03

การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

Read 277 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 13:31