การให้บริการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

Jun 03

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

     ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัด มีแนวโน้มที่จะมีภาวแทรกซ้อนของRehQSHC 7
ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ปอดอักเสบ และปอดแฟบ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การปวดแผล และการดมยาสลบ ทำให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หายใจได้สั้นและตื้น จึงทำให้ปอดชั้นในแฟบ และมีออกซิเจนไม่เพียงพอในระดับที่ร่างกายต้องการ ในการทำกิจกรรมประจำวัน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลียตลอดเวลา ดังนั้นการฝึกหายใจแบบลึกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

     ที่สำคัญการมีเสมหะคั่งค้างในปอด เกิดจากการไอที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการปวดแผล และไม่มีแรงไอ จะทำให้ปอดมีการติดเชื้อ และกลายเป็นโรคปอดบวมในที่สุด ดังนั้นการฝึกไอที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดภาวะปอดบวมหลังการผ่าตัดได้

ข้อเสียของการเกิดภาวะแทรกซ้อน

     1. ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นเพื่อรักษาโรค        

     2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการรักษาโรค

     3. อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของร่างกายเพิ่มขึ้น

วิดีโอการฝึกหายใจ ฝึกไอและการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 download q เอกสารการฝึกหายใจและการไอเพื่อเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

Read 938 times Last modified on Tuesday, 31 July 2018 14:53