การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดหัวใจ

     การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ศัยลแพทย์จะอธิบายถึงภาวะโรคหัวใจที่ท่านกำลังเป็นอยู่ เหตุผลที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด อัตราการเสี่ยง และผลดีผลเสียที่จะตามมาหลังการผ่าตัด ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจรักษาฟันก่อนผ่าตัด 

     ผู้ป่วยควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อรักษาโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ ถอดฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ให้เรียบร้อยก่อนวันนัดผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน เพราะอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดได้ ข้อสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องแจังให้ทันตแทพย์ทราบว่าท่านเป็นโรคหัวใจ (กรุณานำใบส่งปรึกษาทันตกรรมและในนัดผ่าตัดหัวใจไปด้วย)

2. การหยุดยาบางชนิดก่อนได้รับการตรวจรักษาฟัน

     ยาละลายลิ่มเลือด หรือ ยาวาร์ฟาริน(Warfarin) ให้หยุดยาก่อนทำฟัน 5 วัน เช่น ถ้าจะตรวจฟันในวันที่ 20 ท่านต้องเริ่มหยุดยาวันที่ 15 และหยุดไปจนถึงวันที่ 19 เป็นต้น (เริ่มรับประทานยาได้ในวันรุ่งขึ้นหลังทำฟัน)

     ยาป้องกันหลอดเลือดอุดตัน (Aspirin,Plavix,Clopidogrel) ให้หยุดยาก่อนทำฟัน 7 วัน เช่น ตรวจฟันวันที่ 20 ท่านต้องเริ่มหยุดยาวันที่ 13 และหยุดไปจนถึงวันที่ 19 เป็นต้น (เริ่มรับประทานยาได้ในวันรุ่งขึ้นหลังทำฟัน)

3. งดดื่มเครื่องดี่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัด อย่างน้อย  2 เดือน และต้องงดตลอดไปหลังผ่าตัด

4. แจ้งประวัฒิที่สำคัญให้แพทย์และพยาบาลทราบ เช่น ประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารและสารบางอย่าง ประวัติเลือดออกง่าย หรือเลือดหยุดยาก

5. หยุดยาบางชนิดก่อนได้รับการผ่าตัดหัวใจ

     ยาละลายลิ่มเลือด หรือ ยาวาร์ฟาริน(Warfarin) ให้หยุดยาก่อนผ่าตัด 5 วัน เช่น ถ้าจะตรวจฟันในวันที่ 20 ท่านต้องเริ่มหยุดยาวันที่ 15 และหยุดไปจนถึงวันที่ 19 เป็นต้น 

     ยาป้องกันหลอดเลือดอุดตัน (Aspirin,Plavix,Clopidogrel) ให้หยุดยาก่อนทำฟัน 7 วัน เช่น ตรวจฟันวันที่ 20 ท่านต้องเริ่มหยุดยาวันที่ 13 และหยุดไปจนถึงวันที่ 19 เป็นต้น

(วันที่เริ่มหยุดยาจะแจ้งให้ทราบในใบนัดผ่าตัดหัวใจ ยาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ สามารถรับประทานได้ตามปกติ จนถึงวันผ่าตัดหัวใจ)

6. ท่านจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากพยาบาล ก่อนถึงกำหนดวันนัดผ่าตัดหัวใจ ประมาณ 2 วัน เพื่อสอบถามการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด หรือการเลื่อนนัด หากท่านเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กรุณาแจ้งหน่วยประสานงานผ่าตัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่หมายเลข 08 6856 4242 ในเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

7. หากมีอาการผิดปกติ ต่อไปนี้

     เจ็บแน่หน้าอกมากขึ้น

     เหนื่อยมากขึ้น

     มีอาการเขียวมากขึ้น

ให้มาโรงพยาบาลก่อนวันนัดผ่าตัด มีหน่วยฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อนำส่งท่านมาที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

8. ทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลาย เช่นการทำสมาธิ จะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย ไม่กังวลและมีผลดีต่อการฟื้นฟูสุขภาพ

 การจองห้องพิเศษ 

     หากท่านต้องการจองห้องพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับพยาบาลผู้ประสานงานผ่าตัด ในวันรับใบนัดผ่าตัด (ควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนถึงวันนัดผ่าตัด)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โทร.0 4334 8811 ต่อ 68950