ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

operation overvi

หน่วยงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     1. งานห้องตรวจสวนหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแพทย์ ในการทำหัตถการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ประเภทของผู้ป่วยที่มารับบริการ มีทั้งที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน แบบ Emergency และ Elective case

     2.งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการการตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเน้นความถูกต้องและปลอดภัยผู้รับบริการพึงพอใจ สนับสนุน   การวิจัย การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและการเรียนการสอนของบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ให้บริการการตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจทุกเพศทุกวัย ทั้งในส่วนผู้ป่วย OPD และ IPD โดยเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

     3.งานรังสีวินิจฉัย   ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ให้บริการถ่ายภาพรังสีเคลื่อนที่ตามหอผู้ป่วย  การดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี และบริการให้แผ่นซีดีภาพเอกซเรย์แก่ผู้รับบริการ

     4. งานเวชศาสตร์ชันสูตร  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก โดยเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

     5.งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งให้บริการวิชาการสู่สังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

     6.งานอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ ฝ่ายปฏิบัติการ  เป็นหน่วยงานเฉพาะทาง ทำหน้าที่ให้บริการ

  • การทำระบบไหลเวียนโลหิต หรือแลกเปลี่ยนก๊าซภายนอกร่างกาย (Cardiopulmonary Bypass)
  • การใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหรือปอด (ECMO)
  • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ โดยการใส่ลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra aortic ballon pump)
  • การใช้เครื่องกักเก็บเม็ดเลือดแดง (Autotransfusion manchine) ภายในห้องผ่าตัด

     เพื่อสนับสนุนศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ทั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ พยาบาลเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก    ที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด