ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

CategoriesFiles

folder icon 5 มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

folder icon 3 แบบฟอร์ม
เอกสารแบบฟอร์ม
folder icon 2 News letter

ข่าวรายปักษ์ ฝ่ายการพยาบาล

folder icon 3 หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือแจ้งเวียนเพื่อบุคลากรภายใน ทราบ
folder icon 4 คำสั่ง
หนังสือราชการ คำสั่งต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
folder icon 10 ประกาศ
หนังสือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

หัวหน้าพบบุคลากร

เบญจมาศ แสนแสง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
bensan@kku.ac.th
พัชรินทร์ เกตษา
หนง.ผู้ป่วยผ่าตัด
@kku.ac.th
อรสา ภูพุฒ
หนง.ผู้ป่วยวิกฤต
orrpoo@kku.ac.th
กุลธรา จงตระการสมบัติ
หนง.ผู้ป่วยใน
ckulth@kku.ac.th
smathanaมัณฑนา สังคมกำแหง
หนง.ผู้ป่วยนอก
msangkomhang@gmail.com
ภาวินี จิตรนอก
หนง.ผู้ป่วยพิเศษ
nwimon@kku.ac.th

You are here  : Home Download