ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

JA slide show

หัวหน้าพบบุคลากร

เบญจมาศ แสนแสง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
bensan@kku.ac.th
พัชรินทร์ เกตษา
หนง.ผู้ป่วยผ่าตัด
@kku.ac.th
อรสา ภูพุฒ
หนง.ผู้ป่วยวิกฤต
orrpoo@kku.ac.th
กุลธรา จงตระการสมบัติ
หนง.ผู้ป่วยใน
ckulth@kku.ac.th
smathanaมัณฑนา สังคมกำแหง
หนง.ผู้ป่วยนอก
msangkomhang@gmail.com
ภาวินี จิตรนอก
หนง.ผู้ป่วยพิเศษ
nwimon@kku.ac.th

Clocks

Ulti Clocks content

News letter


You are here  : Home