ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43

QSHC News

QSHC News (72)

ติดต่าม ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส.Award   ณ  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จัดโครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน  สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” ณ  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อาคารพิมล  กลกิจ  และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 3 – 6 กันยายน 2558 

 

 

  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการอบรม “มาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ ระดับสากล” (JCI) ณ ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต  ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการ วันคุณภาพศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558”  ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558