ข่าวประชาสัมพันธ์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (0)


ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการสานสายใยเทิดไท้มหาราชินี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ   ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

     โครงการสานสายใยเทิดไท้มหาราชินี  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  ช่วงเช้า เป็นการทำบุญตักบาตร  พิธีกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรฯ  โดยมีรศ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ   มีการจัดนิทรรศการให้คำแนะนำด้านสุขภาพต่างๆ แก่ผู้ที่มาร่วมงาน  และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยังได้มอบถุงผ้าสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัว ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย  

     นอกจากนี้ยังมีการจัดให้บริการตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  จำนวน 86  ราย  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  และเริ่มดำเนินการตรวจแล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  อีกทั้งยังมีการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อปรับปรุงงานด้านหัวใจและหลอดเลือดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

     ทั้งนี้  ในโครงการสานสายใยเทิดไท้มหาราชินี ได้มีการประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560  ในหัวข้อ “Tips and Trick in Cardiovascular Management”  การประชุมวิชาการในครั้งนี้  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ  อาทิ  แพทย์  พยาบาล  และเภสัชกร  ให้มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด  เพื่อเป็นแนวทางในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีคุณภาพ  อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นหน่วยงานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ  จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานพระนามาภิไธยเป็นชื่อ  “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน  2534  บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระเมตตา  จึงได้ร่วมใจจัดกิจกรรรมครั้งนี้ขึ้น

 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ