ข่าวประชาสัมพันธ์

Jul 08

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ Go Premium

66450506 210229953190129 2488403252714930176 n 66274712 2344920465604366 4209379876374839296 n

รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาองค์กร QSHC ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ Go Premium :begin to the future  และทิศทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ปี2563 ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในงานสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563  ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ที่จัดขึ้น ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ด้าน New Premium cardiovascular services: beginning to the future  “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ”

66594277 637787950034490 8061195221322432512 n 66595768 422572671803474 7166156313515261952 n

ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 32 times