ข่าวประชาสัมพันธ์

Jun 17

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับการตรวจเยี่ยมระบบยาโรงพยาบาล

 

   

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  รับการตรวจเยี่ยมระบบยาโรงพยาบาล  จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  ณ  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ฝ่ายเภสัชกรรม  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ได้เชิญคณะกรรมการจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านระบบยา  มาตรวจเยี่ยมระบบยาโรงพยาบาล  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านระบบยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการตรวจเยี่ยมระบบยา โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เป็นผู้ตรวจเยี่ยมระบบยา  โดยมีรศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ได้กล่าวต้อนรับ   จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้นำเสนอการพัฒนาระบบยา  และรับการสัมภาษณ์  และในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมสำรวจระบบยา ณ หอผู้ป่วย  และฝ่ายเภสัชกรรม จากนั้นจึงสรุปผลการสำรวจเยี่ยม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านระบบยาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 

Read 48 times Last modified on Tuesday, 18 June 2019 11:42