ข่าวประชาสัมพันธ์

Nov 06

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับการเยี่ยมเฝ้าระวังคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ.

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))  หลังจากได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี  จากวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยภก.ปรมินทร์  วีระอนันตวัฒน์  หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ  และอาจารย์เรวดี  ศิรินคร  ผู้เยี่ยมสำรวจ  เพื่อเฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 115 times