ข่าวประชาสัมพันธ์

Dec 16

ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเมืองเลย  จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ในงาน 63 ปี  จากโรงเรียนถนนพิพัฒนมงคลสู่โรงเรียนเมืองเลย  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  ศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนถนนพิพัฒนมงคลและโรงเรียนเมืองเลย  และได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ได้รับการยกย่องจนเป็นที่ประจักษ์  ณ โรงเรียนเมืองเลย  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

Read 182 times Last modified on Wednesday, 09 January 2019 11:16