ข่าวประชาสัมพันธ์

Jan 08

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีอัญเชิญศิลาฤกษ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบ 26 ปี  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     กิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี  ได้รับเกียรติจากนายสันติ บุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะผู้บริหารจากคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

     โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้าพระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียาจารย์ ปูชนียบุคคล จากนั้นได้ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่  และพิธีสำคัญคือพิธีจัดตั้งศิลาฤกษ์  ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2537 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย  จากองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  พระราชทานชื่อว่า  "ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานกรรมการ จัดตั้งโครงการศูนย์โรคหัวใจขึ้น  โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้  และมีชื่อเป็นภาษาสากลว่า  Queen Sirikit Heart Center Of  the Northeast  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534 และต่อมาในวันที่ 24 มกราคม 2537 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10  เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์  การก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ นำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพสกนิกร อย่างหาที่สุดมิได้  ในโอกาสนี้จึงมีการอัญเชิญแท่นวางศิลาฤกษ์ มาประดิษฐานไว้เพื่อสิริมงคลแก่สถาบัน

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นปีที่ 26 แล้ว จากความสมานสามัคคี  ความรักองค์กรของบุคลากร  เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากร  มีความเป็นหนึ่งเดียว  ทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตราฐาน ระดับสากล หรือ JCI และการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ด้วยปณิธานสำคัญคือ “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์” 

   

ข่าว/ภาพ :  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 182 times Last modified on Wednesday, 09 January 2019 11:11