ข่าวประชาสัมพันธ์

Sep 16

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ศสก.

  

      

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยความรัก ถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา แด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายวันชัย  วะนะชัยศิริ  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ซึ่งปฏิบัติราชการมาเป็นระยะเวลา 38 ปี  และเป็นบุคลากรรุ่นแรกของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติท่าน ซึ่งไม่เพียงท่านปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อย่างมากมาย  โดยมีผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก

   

     นายวันชัย  วะนะชัยศิริ  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  ข้าพเจ้าได้รับโอกาส  และความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่ให้ความเชื่อถือ  เชื่อมั่น  ในการบริหารจัดการ  ทำให้สามารถทำงานลุล่วงด้วยดี  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสข้าพเจ้าเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร  ได้มีโอกาสแนะนำ  อบรม  ถ่ายทอดความรู้  ให้กับบุคลากรในสายสำนักงานผู้อำนวยการ  นับว่าเป็นความสุขที่สุดในช่วงของการปฏิบัติงาน  และความผูกพันต่อศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  แห่งนี้

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ       

Read 31 times Last modified on Monday, 01 October 2018 11:06