ข่าวประชาสัมพันธ์

Aug 09

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่10 สิงหาคม2561

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดงานวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม2561  ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร  พิธีกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  โดยมี ผศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม  มีการจัดเสวนาการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (CPR) แก่ผู้ที่มาร่วมงาน  

นอกจากนี้ยังมีการจัดให้บริการตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  จำนวน87  ราย  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  และเริ่มดำเนินการตรวจแล้วตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคม- 9 สิงหาคม 2561  ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  การให้บริการวิชาการ  เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน    แก่อาสาสมัครสาธารณสุข  รวมถึงบุคลากรในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ใกล้ชิดในการดูแลประชาชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิดเกิดขึ้นฉับพลันจะมีพื้นฐานสามารถช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้  ลดการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในการดูแล  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  90 ท่าน  กิจกรรมบริเวณชั้น 1  มีโรงทานอาหารและเครื่องดื่มจากเจ้าหน้าที่  ผู้รับบริการ  และหน่วยงานภายนอก  และในวันที่ 16 สิงหาคม 2561  จะมีการรับบริจาคโลหิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมทองโสภิต  ชั้น 3  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทานพระนามาภิไธย  เป็นชื่อศูนย์หัวใจแห่งแรกของภาคอีสานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน  2534  บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงได้ร่วมใจจัดกิจกรรรมครั้งนี้ขึ้น  ตอบสนองน้ำพระทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย  และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

Read 119 times Last modified on Tuesday, 21 August 2018 11:48