ข่าวประชาสัมพันธ์

Aug 06

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์  มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  คณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่9  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้    สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  2561

         ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับพระราชทาน พระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Queen Sirikit Heart Center of The Northeast)  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534 โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่สำคัญ 2 ประการคือ  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  เพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะผู้บริหาร  และบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 87 times Last modified on Tuesday, 07 August 2018 11:05