ข่าวประชาสัมพันธ์

Jul 17

องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียกเก็บยา "วาลาแทน"

 

องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียกเก็บยา "วาลาแทน" คืนจากโรงพยาบาล และจากผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ เนื่องจากพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ใช้ยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดส่งยาใหม่ให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นยาที่ปลอดภัยและไม่มีการปนเปื้อนใดๆ โดยให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามฉลากหน้าซองยาที่ให้ไปให้ใหม่ และใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งยา "วาลาแทน" คืนกลับมาที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามที่อยู่หน้าซองเอกสารสีน้ำตาลที่ได้แนบไปพร้อมกัน ทั้งนี้ท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 

valaretan2018

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียกเก็บยา "วาลาแทน"

Read 177 times Last modified on Thursday, 19 July 2018 14:15