ข่าวประชาสัมพันธ์

Jun 18

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับการอบรมเพิ่มความเป็นเลิศในการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจจากสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์  จากสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT-International Academic Institute Program (CCIT-IAIP)  ณ ห้องประชุม OR  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหนึ่งในจำนวนโรงพยาบาลไม่กี่แห่ง  ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT-International Academic Institute Program  ที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันโรคทรวงอก  ในการสร้างเครือข่ายความเป็นเลิศในการผ่าตัดรักษาซ่อมลิ้นหัวใจและช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว  และในปีนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ  จากคณะวิทยากรสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ  นำโดยนายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์ และทีมงาน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับ

นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

ประธานสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ

CCIT-International Academic Institute Program

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส

ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 

ข่าว /ภาพ :  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 197 times Last modified on Tuesday, 03 July 2018 11:07