ข่าวประชาสัมพันธ์

May 27

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น  ด้านเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ในการประชุมวิชาการเครือข่ายไร้ขีดจำกัด พลังเครือข่ายไร้ขีดจำกัดที่จัดขึ้นโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น  ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  และกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 7  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต(อปสข.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น  เป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้  ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีการให้บริการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผู้บริหาร  และบุคลากร  ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการให้บริการ  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 123 times Last modified on Friday, 08 June 2018 15:52