ข่าวประชาสัมพันธ์

Apr 30

ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัล Research Award

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัล Research  Award  ประจำปี 2561  ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “SCN5A  Genetic Polymorphisms Associated With Increased Defibrillator Shocks in Brugada Syndrome”  โดยวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล Research  Award นั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ที่มีผลงานระดับสากล  อันเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจต่อมวลสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินรอยตาม  และได้ทราบถึงการวิจัยที่มีคุณค่าซึ่งทำให้ประเทศไทยทราบองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ  ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2561

 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 91 times Last modified on Friday, 08 June 2018 15:52