ข่าวประชาสัมพันธ์

Apr 16

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559  ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดงาน “ม่วนซื่น สงกรานต์ บ้านเฮา”  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มีการจัดขบวนแห่ตกแต่งแสดงถึงความเป็นขอนแก่น  มีการแสดงออกถึงวิถีชีวิต  การฟ้อนรำ  และในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น  การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  การประกวดการแต่งกายพื้นเมือง  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไมค์ทองคำ  การประกวดส้มตำ   ในบรรยากาศแบบไทยๆ ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทำให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นจำนวนมาก  ในการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2561  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและชื่นฉ่ำ ชื่นใจ  และในวันที่  11 เมษายน 2561  บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์”  ซึ่งจัดขึ้น  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวว่า  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก็เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ของบุคลากรทุกคน  บุคลากรจะได้มีโอกาสสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้ที่รักและเคารพ  โดยใช้โอกาสอันดีนี้ในการสรรค์สร้างให้เกิดความเอื้ออาทร ความห่วงใยและปรารถนาดีที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุข ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 111 times Last modified on Friday, 08 June 2018 16:07