ข่าวประชาสัมพันธ์

Apr 16

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงาน

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ  เข้าศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัด ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ให้การต้อนรับ Mr.Daichi  Muyoshi  และ Mr.Maya  Murazumi  นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4  จาก Faculty of Rehabilitation School of Health Sciences, Fujita Health University  ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.ดร.สุรัสวดี  เบนเน็ตต์  โดยมีนายมนตรี  ยาสุด  หัวหน้างานกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะ  ให้การต้อนรับ  การมาศึกษาดูงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอนในประเทศไทย  รวมทั้งศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ภาพ : งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 101 times Last modified on Friday, 08 June 2018 15:51