ข่าวประชาสัมพันธ์

Jan 30

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมเพิ่มความรู้การดูแลผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและการดูแลเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ”  ณ ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต  ชั้น 3  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

งานห้องตรวจสวนหัวใจ  ฝ่ายปฏิบัติการ  ร่วมกับหน่วยเครื่องมือแพทย์  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดโครงการพัฒนาวิชาการครั้งนี้ขึ้น  เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง ตามมาตรฐานระดับสากล  และเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือ  การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ  การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  เป็นการพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องได้รับการทบทวนความรู้ในการดูผู้ป่วย  และการตรวจสอบการใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ  วิทยากรโดย นายแพทย์ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์  อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

      

วิทยากร นายแพทย์ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ 

อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 104 times Last modified on Wednesday, 31 January 2018 11:14