ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 284

Sep 03

สะอาด ปลอดภัย เชื่อมสัมพันธ์ชาวศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ประจำปี 2560 ณ  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ประจำปี 2560 ขึ้น  เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี  การทำงานเป็นทีม  และสร้างขวัญ  กำลังใจแก่บุคลากร  5 ส ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ  สะอาด  สะดวกในการทำงาน  มีความปลอดภัยในการทำงาน  พัฒนาองค์กรให้มีความสุขในการทำงาน  กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือ  ช่วงเช้าเป็นการร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ประจำปี  ตามบริเวณที่กำหนด   และช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสันทนาการ  พร้อมมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการตรวจเยี่ยม  โดยมีจำนวนหน่วยงานร่วมประกวด 49 หน่วยงาน  และคัดเลือกเข้ารอบจำนวน 13 หน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน

รศ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Day และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   ทั้ง 2 กิจกรรม  มีความสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง  เพราะเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง  และความรักใคร่สามัคคีของบุคลากรในองค์กร  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพบริการของผู้ปฏิบัติงาน  ทำให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรดียิ่งขึ้นสืบไป  

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 176 times Last modified on Friday, 15 September 2017 10:53