ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 284

Aug 15

ผ้าป่ามหากุศล ปรับปรุงงานหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับวัดหนองแวงพระอารามหลวง  จัดทอดผ้าป่ามหากุศล  เพื่อปรับปรุงงานด้านหัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ    ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

การทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้  เพื่อปรับปรุงงานด้านหัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  จัดขึ้นโดยมี พระธรรมวิสุทธาจารย์ คูณ ขนฺติโก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส  ซึ่งศรัทธาผ้าป่าครั้งนี้รวมกว่า 1,064,217.34 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จะนำเงินที่ได้จากผ้าป่าครั้งนี้ไปปรับปรุงงานด้านหัวใจและหลอดเลือดต่อไป

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 198 times Last modified on Wednesday, 16 August 2017 14:11